پلسک از کدام سیستم عامل‌ها پشتیبانی می‌کند؟

پلسک از سیستم عامل‌های زیر پشتیبانی میکند:

Linux: Debian 8, Debian 9, CentOS 6, CentOS 7, CloudLinux 6, CloudLinux 7, RedHat Enterprise Linux 6, RedHat Enterprise Linux 7, RedHat Enterprise Linux 8 (to be supported), Ubuntu 16.04 Server LTS, Ubuntu 18.04 Server LTS.

Windows: Windows Server 2019 (new), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

رتبه: 4.8 از 966 رأی