پروفایل‌های DNS چیست؟

پروفایل DNS یک ابزار مناسب برای مدیریت چندین دامنه است. پروفایل‌های DNS شامل لیستی از سرورهای نام می‌شود، بنابراین به جای مشخص کردن سرورهای نام برای هر دامنه به طور جداگانه، می‌توانید پروفایل DNS مناسب برای یک دامنه یا گروهی از دامنه‌ها را انتخاب کنید. در صورت نیاز به ایجاد تغییرات می‌توانید پروفایل مربوطه را تغییر دهید. در نتیجه تنظیمات جدید برای همه دامنه‌های دارای این پروفایل اعمال می‌شود.

رتبه: 4.8 از 966 رأی