تمدید دامنه ir آی آر ملی – IR Domain Renew

دامنه های آی.آر را میتوان برای یکسال یا پنج سال تمدید نمود. طبق ضوابط ایرنیک مجموع اعتبار دامین های آی.آر نمیتواند بیش از شش سال باشد؛ لذا دامین .ir شما اگر بیش از یکسال – در حال حاضر – اعتبار دارد؛ نمیتوانید آنرا برای مدت ۵ سال تمدید کنید. در نظر داشته باشید در هر […]

بیشتر