www. .

تعرفه دامنه - وب رمز

تعرفه دامنه های ملی

تعرفه دامنه های ملی

تعرفه ثبت دومین های ملی ثبت و تمدید پنجساله ثبت و تمدید یکساله دومین 25,000 19,000 12,000 5,500 .ir 25,000 12,000 .id.ir .co.ir * 25,000 12,000 .ac.ir ** .sch.ir ** 49,000 19,000 .net.ir **** 99,000 29,000 .gov.ir *** 99,000 29,000 .org.ir *** — کلیه قیمتهای فوق به تومان است. — کلیه دومین ها دارای کنترل […]

بیشتر
تعرفه های دامنه بین المللی

تعرفه های دامنه بین المللی

تعرفه ثبت دامنه – قیمت ثبت و تمدید دامنه — کلیه قیمت های فوق به تومان بوده و تمامی دومین ها دارای کنترل پنل است. — ترنسفر دامین ها به وب رمز همراه با تمدید یکساله است و با تخفیف ویژه. توضیحات! * دامنه tel مانند نام های دامنه com عمل نمی کند و به نوعی […]

بیشتر