تمدید دامنه Domain Renew

تمدید دامنه بین المللی تمدید دامنه های بین المللی را بصورت سالیانه یا چند سال همزمان میتوان انجام داد. همچنین دامنه های آی.آر را میتوان برای یکسال یا پنج سال تمدید نمود. در نظر داشته باشید در هر زمان حتی اگر دامین شما فعلا اعتبار دارد میتوانید دامین را تمدید کنید. و با تمدید دامین […]

بیشتر